BlowTech | Dmuchawy Wrocław | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy Wrocław | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 14 
54-424 Wrocław
/Teren Wrocławskiego Parku Technologicznego/
tel.  71 363 18 59

Email: blowtech@blowtech.com.pl

Rok założenia: 2006

NIP: 8942895946
REGON: 020483610

 
Rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000276174
Kapitał zakładowy, wpłacony w całości: 100.000,- PLN
Rachunek w banku Pekao S.A.
                 –  nr 07 1240 6742 1111 0000 5627 9133 dla PLN 
                 –  nr 86 1240 6726 1978 0010 2299 1091 dla EUR     

Email:

blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

Szanowni Państwo
Pragniemy poinformować, iż w okresie aktualnie rekomendowanych przez władze rządowe zasad zmierzających do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, podjęliśmy decyzję o zdalnym wykonywaniu naszych obowiązków służbowych
w trybie tzw. ”home office”.

Wszystkie działania naszej firmy pozostają niezmienione a obsługa i realizacja nowych oraz aktualnych kontraktów są w pełni skuteczne i terminowe.

Zapraszamy naszych kontrahentów oraz osoby zainteresowane ofertą handlową firmy do kontaktu telefonicznego +48 71 3631859 i poprzez e-mail blowtech@blowtech.com.pl

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin