BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 14 
54-424 Wrocław
/Teren Wrocławskiego Parku Technologicznego/
tel.  71 363 18 59

Email: blowtech@blowtech.com.pl

Rok założenia: 2006

NIP: 8942895946
REGON: 020483610

 
Rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000276174
Kapitał zakładowy, wpłacony w całości: 100.000,- PLN
Rachunek w banku Pekao S.A.
                 –  nr 07 1240 6742 1111 0000 5627 9133 dla PLN 
                 –  nr 86 1240 6726 1978 0010 2299 1091 dla EUR     

Email:

blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl