BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
 Jednym z podstawowych urządzeń do odwadniania osadów i szlamów jest zagęszczacz taśmowy. Jego głównym zadaniem jest zagęszczenie osadu, a następnie, dostarczenie go do kolejnego stopnia przetworzenia takiego jak prasa taśmowa, wieża  fermentacyjna czy też wirówka.  

Zagęszczacze taśmowe:

Podczas procesu zagęszczania osadów, oddziela się filtrat, który można spożytkować podczas innych procesów. Przyrząd zwany pompą ślimakową dostarcza osad do urządzenia. Pompa ta, posiada regulację wydajności przemiennika częstotliwości, zwanego też falownikiem.  Bardzo często, bezpośrednio przed wejściem do zagęszczacza taśmowego, osady są poddawane flokulacji roztworem polielektrolitu. Oczywiście, sam proces zagęszczania osadów czy szlamów może przebiegać bez roztworu flokulanta. Niestety skutkiem pominięcia flokulacji jest pogorszenie jakości odpływającego filtratu, oraz samego już procesu zagęszczania.

Centralny zbiornik zagęszczacza, który posiada zdejmowane pokrywy, wykonany jest z polipropylenu. Dzieli się on na część napływową (A) , odwadniania (B), odpływu filtratu (D) i odprowadzenia zagęszczonego osadu (C).

Cykl zagęszczania występuje dwufazowo:

Faza 1 – to obszar homogenizacji, w technologicznej części cyklu. Po dodaniu roztworu polielektrolitu do osadów lub szlamów, następuje proces mieszania i flokulacji. Ten proces przebiega w przewodzie dostarczającym osad lub szlam do urządzenia oraz w pierwszej części napływowej zagęszczacza (A), gdzie znajduje się wolnoobrotowe mieszadło. Gdy procesy te występują bez obecności polielektrolitów, opisywana faza nie ma miejsca.

Faza 2 – to obszar grawitacyjny, czyli tok odwadniania osadów lub szlamów, ma miejsce w części (B) zagęszczacza bezpośrednio na siatce filtracyjnej. W tym wypadku, przekładnia mechaniczna steruje biegiem  podawania osadu na siatkę filtracyjną. W celu podniesienia stopnia odwodniania placka osadowego, na wyjściu z zagęszczacza, możliwe jest zastosowanie rozwarstwiającej listwy, która przecinając placek daje możliwość odpływu filtratu z jego zewnętrznej warstwy.

 

Stacja przygotowania polielektrolitu

 

Podczas procesu, siatka filtracyjna urządzenia, płukana jest poprzez specjalny system dysz spryskujących. Do spryskiwania lub też mycia sita może być zastosowany filtrat, ściek oczyszczony z opływu oczyszczalni, czy też inne źródło wody technologicznej.

Ogromne znaczenie dla jakości filtratu oraz osadów zagęszczonych posiada typ dobranej siatki filtracyjnej. Istotne jest również, odpowiedni dobór polielektrolitu.

W procesie, filtrat odcieka z siatki, bezpośrednio do odpływowej części urządzenia (D), gdzie w zdecydowanej większości zastosowań jest odprowadzany grawitacyjnie do kanalizacji.

Istnieje możliwość, aby odprowadzać filtrat poprzez pompę z wbudowaną automatyką sond poziomu.

W dalszej części procesu, osady przechodzą do czyści zagęszczacza (C), następnie odcieka i może być kierowany do kolejnej obróbki (prasy taśmowe, wirówki etc.). W tym przypadku, osady znów można przepompować do dalszego cyklu technologicznego.

 Zasilanie: 3/N/PE AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-S, parametry wg typoszeregu zgodnie z tabelą.

                                        ZAGĘSZCZACZE TAŚMOWE VX-PAZA – PARAMETRY TECHNICZNE

Typ
Długość
(m)
Szerokość
(m)
Wysokość
(m)
Ciężar
(kg)
Moc zainstalowana
(kW)
VX-PAZA 6 3,94 1,26 1,26 430 2,05
VX-PAZA 8 3,94 1,46 1,26 470 2,05
VX-PAZA 10 3,94 1,66 1,26 510 2,05
VX-PAZA 12 3,94 1,86 1,26 550 2,05
VX-PAZA 15 3,94 2,18 1,26 595 2,30
VX-PAZA 20 3,94 2,70 1,26 680 2,30
VX-PAZA 22 3,94 2,90 1,26 720 2,30

 

ZAGĘSZCZACZE TAŚMOWE VX-PAZA – PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Typ
Wydajność
nadawy
(mł/godz.)
Zawartość s.m.o.
Ilość flokulanta
(g/kg s.m.o.)
Wejście
(%)
Wyjście
(%)
VX-PAZA 6 5-15 0,5-1 3-7 2-3,5
VX-PAZA 8 15-25
VX-PAZA 10 17-30
VX-PAZA 12 19-34
VX-PAZA 15 25-40
VX-PAZA 20 30-50
VX-PAZA 22 33-55

Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne parametry techniczne i eksploacyjne. Istnieje możliwość przystosowania urządzenia do istniejących parametrów na obiekcie.

 
BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl