BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT

Workownice typu OZK

Urządzenie przeznaczone jest do odwadniania osadów podstawowych, ustabilizowanych lub wymieszanych.

Zalety stosowania workownic:

  • prostota,
  • uniwersalność,
  • niezawodność w działaniu,
  • niska energochłonność.

Urządzenie do odwadniania osadu można wykorzystać nie tylko dla nowej oczyszczalni ścieków, ale także na modernizację już istniejącej oczyszczalni odpadów i wód przemysłowych. Urządzenie może być również wykorzystywane do innych dziedzin, w których jest to niezbędne w celu zmniejszenia ilości wyprodukowanego osadu. Odwadnianie osadów odbywa się za pomocą worków filtracyjnych i dodawania polielektorlitu wewnątrz napływającego osadu.

 

 Parametry techniczne
Typ
OZK 1
OZK 2
OZK 3
OZK 4
OZK 6
Szerokość
[mm]
730
1100
1600
1100
1600
Wysokość
[mm]
1420
1480
1480
1480
1480
Głębokość
[mm]
480
500
500
1000
1000
Waga
[mm]
35
65
105
130
165
Liczba worków
szt.
1
2
3
4
6
Objętość odwodnionego osadu / na cykl
[m3]
1-1,5
2,0-3,0
3,0-4,5
4,0-6,0
6,0-9,0
Ilość pozostałego suchego osadu / na cykl
[kg]
10-15
20-30
30-45
40-60
60-90 

 

Rozmiar urządzenia decyduje o jakości odwodnionego osadu. Z beztlenowo stabilizowanego osadu  o suchej zawartości masy ok. 1%  można osiągnąć następujące wartości:

OZK 1 – do 250 PE
OZK 2 – do  500 PE  
OZK 3 – do 750 PE
OZK 4 – do 1000 PE
OZK 6 – do 1500 PE

 

Opis urządzenia:

Zestaw odwadniania składa się z:

•   konstrukcji nośnej
•   pompy dozującej
•   zbiornika na poliflokulant
•   worków filtracyjnych
•   mieszadła
•   węża do podłączenia popmy dozującej z z zaworem ciśnienia zwrotnego,
•   zawóru ciśnienia zwrotnego,
•   poliflokulantu na starcie instalacji (1 kg)
•   pompy osadu (ok. 1,5 l/s)
•   części mieszalnej (DN 32)
•   wlotu do rurociągu osadu (DN 32)
•   worków filtracyjnych do pracy
•   poliflokulant do pracy
•   przełącznika poziomu wody
•   wózka, który służy do wywozu worków z osadem

 

Konstrukcja nośna

Składa się z zasobnika, rozszerzonego ujścia, mniejszej ramy z kratką i dnem przelewowym oraz odprowadzającym ujściem osadu. Zbiornik ten może być wyposażony w urządzenia do kontroli poziomu osadu.

Urządzenie dozujące poliflokulant

Urządzenie składa się z pompy, zbiornika na poliflokumant, mieszadła i zawóru ciśnienia zwrotnego.

Pompa dozująca jest wybierana w zależności od wymaganej ilości poliflokulantu w zakresie od 6 do 150 l/h. Typ pompy np. Envicomp, , ProMinent, Oroya, VOS. Wielkość zbiornika jest zgodna z wymaganą ilością poliflokulantu. Może on wynosić od 50 do 250 litrów.

Poliflokulant

Dla ustabilizowanego osadu producent zaleca stosowanie flokulantu kationoaktywnego (np SOKOFLOK, PRAESTOL). Maksymalne stężenie, które można uzyskać, wynosi 10 do 15 g/l, a zwykła koncetnracja podczas użytkowania (praca) wynosi  4 g/l.

Worki filtracyjne

Worki te są wykonane z specjalnego hydrofobowego, porowatego materiału TNT.

Pompa osadu

Typ pompy osadu zależy od głębokości i gęstości osadu. Wielkość jest taka sama dla wszystkich typów urządzeń OZK.

Rurociąg osadu na wlocie

Ten rurociąg jest wykonany z rur polipropylenowych i montowany ze zwykłym DN 32 dla wszystkich typów urządzeń. Rurociąg jest wyposażony w zawory regulacyjne i zwrotne kontrolujące przepływ osadów.

Część mieszalna

Jest wykonana z rury polipropylenowej o średnicy wewnętrznej DN 62 i jest taka sama dla wszystkich typów urządzeń. Znajduje się powyżej zbiornika odwadniającego. Do rurociągu wlotowego jest przyłączona za pomocą plastikowej szybkozłączki.

 

                       Budowa stacji odwadniania z workownicą

     

1     konstrukcja nośna

2     zbiornik

3     przyłącze odprowadzające

4     pompa dozująca

5     zbiornik flokulantu

6     cześć mieszalna

7     dostawa poliflokulantu

8     wylot

9      przelew

10     mieszadło

11     zawór zwrotny

12     monitoring poziomu wody

13     pompa osadu

14     wlot szlamu z osadu ściekowego

15     miska osadowa

16     regulacja przepływu

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl