BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT

Membrany typ FB 102
 

Membrana napowietrzająca FB 102 wykonana jest ze specjalnie perforowanego materiału ze zwiększoną odpornością na działanie chemikaliów. Membrana FB 102 tworzy “rękaw” dla rury podtrzymującej. Rozprowadza nawiewane powietrze i uwalnia je w sposób ciągły przez drobne otwory prosto do wody.

 

Wykorzystanie:

Membrana napowietrzająca FB 102 jest składnikiem elementu napowietrzania drobnopęcherzykowego z rurą nośną o średnicy 50 mm, który jest wykorzystywany do:
          – napowietrzania wody w zbiorniku napowietrzania w oczyszczalni ścieków.
          – napowietrzania zbiorników hodowlanych ryb, stawów i potoków.
          – mieszania roztworów nieagresywnych.

 

Warunki wykorzystania systemu w oczyszczalniach ścieków:

Membrana napowietrzająca FB 102 przeznaczona jest do napowietrzania lokalnego (miejskiego) ścieków, zawierających tylko taką część wody przemysłowej, w której właściwości ścieków spełniają limity określone przez odpowiednie warunki odprowadzania ścieków do sieci publicznej.
Każdy inny sposób wykorzystania membran jest możliwy tylko za zgodą producenta.

 

Instalacja:

Podczas montażu i instalacji elementów napowietrzających, które zawierają membranę napowietrzającą FB 102, konieczne jest:
          – zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić membrany napowietrzającej FB 102 (przez  przebicie, ścieranie)
          –  nie wystawiać membrany na bezpośrednie działanie światła słonecznego
          –  nie przeprowadzać montażu w temperaturze poniżej 5°C
          –  wykonać montaż z niebieskim paskiem na górze
        –  upewnić się, że następująca instalacja elementów napowietrzających membrany napowietrzające FB 102 nie styka się z dnem zbiornika lub innymi jego częściami.

 

Dane techniczne:  
Grubość ściany: 0,5 mm
Szerokość: 102 mm
Wewnętrzna średnica membrany: 65 mm
               Dane operacyjne:  
Temperatura pracy (t):  0-45 ⁰C
Transportowane medium:  powietrze
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie (p): 100 kPa
Zalecany przepływ:  2-5 m3/m.h
Maksymalny przepływ:  10 m3/m.h
Spadek ciśnienia w zależności od natężenia przepływu i wieku membrany: 3-5 kPa
Żywotność membrany napowietrzającej:  max. 12 lat

 

Uwaga:

Żywotność membrany napowietrzającej FB 102 zależy od agresywności środowiska chemicznego, w którym jest zainstalowana. Z tego powodu, w przypadku innego zastosowania niż wymienione w tej instrukcji, zaleca się określenie trwałości i / lub przydatności stosowania  membrany napowietrzającej FB 102 przez wykonanie testów.

 

Konserwacja:

Membrana napowietrzająca FB 102 nie wymaga konserwacji przy jej normalnym użytkowaniu. Konserwacja jest wymagana tylko wtedy, gdy membranę stosuje się w wodzie, która musi być mechanicznie i chemicznie oczyszczana.

 

Transport i przechowywanie:

Opakowana membrana napowietrzająca FB 102 może być przewożona w pojazdach krytych i suchych w temperaturze od +5 do +45 °C i przy względnej wilgotności do 75%. Warunki te muszą być spełnione podczas załadunku i rozładunku urządzenia.

Zapakowana membrana napowietrzająca może być przechowywana w pomieszczeniach o temperaturze od 5 do +45 °C i przy wilgotności względnej powietrza do 75%.

Pomieszczenia muszą być wolne od substancji toksycznych i korozyjnych.

Membranę napowietrzającą FB 102 należy chronić przed promieniowaniem UV.

Mechanicznemu uszkodzeniu membrany napowietrzającej FB 102 należy zapobiegać podczas jego przechowywania i przekazywania.

Membrana napowietrzająca FB 102 nie może być przechowywana dłużej niż 1 rok.

 

Utylizacja:

Zużyte membrany napowietrzające FB 102 należy utylizować zgodnie z ustawą nr 185/2001 Coll.  z późniejszymi zmianami.

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl