BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
Systemy napowietrzające FORTEX należą do najbardziej nowoczesnych tego rodzaju systemów opracowanych przez spółkę akcyjną FORTEX – AGS, a.s. Šumperk. Ich marka i rozwiązania techniczne są chronione licznymi patentami. Producent wykonuje kompletną dokumentację techniczo – projektową, gwarantując uzyskanie należnych parametrów natleniania.

 
 

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone są do mieszania i napowietrzania wody lub innego rodzaju cieczy w komorach osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków, zbiornikach do hodowli ryb, stawów i zbiorników wodnych lub też do flotacji wymuszonej.

 

ROZMIARY 

Parametry systemu napowietrzania są dobierane odpowiednio do zastosowanej technologii, zapotrzebowania tlenu, konieczności mieszania cieczy w zbiorniku, wymaganego nadciśnienia, sposobu regulacji, kształtu i typu zbiornika.

 

ZALETY SYSTEMU NAPOWIETRZAJĄCEGO FORTEX:
          •  wysoki procent wykorzystania tlenu z powietrza
          •  bardzo niska strata ciśnienia
          •  szybki i prosty montaż, długotrwała żywotność
          •  odporność na zapychanie się elementów
          •  oszczędność energii
          •  możliwość przerywanej eksploatacji oraz automatycznego sterowania
          •  nieskomplikowane utrzymanie, minimalna obsługa
          •  prosta wymiana membrany w elementach
          •  dostosowany do wszystkich kształtów zbiorników
      •  dzięki szerokiej gamie oferowanych elementów napowietrzających i różnych wariantów rusztów napowietrzających system ten ma wszechstronne zastosowanie zarówno do ścieków komunalnych jak i przemysłowych.

Dla nowych i modernizowanych oczyszczalni oferujemy przygotowanie oferty na dostawę odpowiedniego systemu napowietrzania, dostosowanego do parametrów wymaganych przez klienta. 

 

 OPIS GŁÓWNYCH CZĘŚCI SYSTEMU NAPOWIETRZANIA:

 • źródło sprężonego powietrza (wentylatory wysokociśnieniowe, dmuchawy obrotowe Roots’a, dmuchawy bocznokanałowe, dmuchawy turbinowe, dmuchawy membranowe) dostarczają sprężone powietrze bez oleju i zanieczyszczeń mechanicznych,
   
 • rurociąg doprowadzający z armaturą,  biegnie od rury wylotowej źródła sprężonego powietrza i kończy się w komorze oczyszczalni 1÷1,5 m pod powierzchnią wody. Na rurociągu, wykonanym z polipropylenu lub ze stali nierdzewnej, zamontowana jest na wysokości krawędzi zbiornika, klapka regulacyjna wraz z zaworem zamykającym, kolejno na odgałęzieniu do każdego rusztu,
   
 • rurociąg rozdzielczy elementów napowietrzających służy do doprowadzenia i równomiernej dystrybucji powietrza do poszczególnych szeregów elementów napowietrzających. Kołnierz łączący rurociąg rozdzielczy z rurociągiem doprowadzającym, znajduje się 1 ÷ 1,5 m pod powierzchnią wody. Ruszty napowietrzające, mogą być kotwione trwale lub z możliwością ich demontażu w czasie eksploatacji. Ruszty te są wykonane ze wzajemnie połączonych ze sobą, za pomocą zgrzewania, rurek i kształtek wykonanych z polipropylenu. W szczególnych przypadkach mogą one być wykonane z materiałów nierdzewnych w postaci profili rurowych lub czworobocznych. Stałe ruszty napowietrzające są przytwierdzane do dna zbiornika za pomocą podpór wysokościowych, zabetonowanych w betonowych obciążnikach lub przytwierdzane do zabetonowanych w dnie zbiornika kotew wykonanych ze stali nierdzewnej. Podpory wysokościowe umożliwiają wypoziomowanie rurociągu, a tym samym elementów napowietrzających. Ruchome ruszty napowietrzające są zamocowane linami przeciągniętymi przez bloczki i obciążonymi betonowymi balastami, lub są sprowadzane do dna za pomocą prętów prowadzących.
   
 • Projektowanie urządzenia – w celu zainstalowania systemów napowietrzających konieczne jest dotrzymanie płaszczyzny dna zbiornika z tolerancją ±5 cm. W celu ułatwienia montażu w najniższym rogu zbiornika należy umieścić studzienkę odwadniającą.
   
 • elementy napowietrzające, są to końcowe elementy rozpraszające prąd powietrza w drobne pęcherzyki powietrza, które następnie przenikają do wody.
   

                                      

 

Elementy napowietrzające dzielą się, zgodnie z wielkością ich perforacji, na:
          •  drobnopęcherzykowe, właściwe do napowietrzania komór osadu czynnego (AME-260, AME-350, AME-T750, AME-T370, AME-D, AME-T90),
          •  średniopęcherzykowe stosowane w osadnikach sedymentacyjnych (AME-260S)
          •  grubopęcherzykowe stosowane do pozostałych zbiorników, mieszania zawartości separatorów piasku oraz usuwania gazów ze stref ochronnych (AME-P). 
 

 

AME-260

Tego typu element napowietrzający jest stosowany głównie do zwykłych ścieków komunalnych. Składa się z gumowej, perforowanej membrany, umocowanej na tarczy nośnej za pomocą paska nierdzewnego ze skuwką. Membrana AME – 260 przy spadku ciśnienia zamyka otwór wlotowy powietrza.

 

AME-D

Element AME–D składa się z płyty nośnej, na której jest przymocowana za pomocą specjalnej kształtki, perforowana membrana, zabezpieczona nierdzewnymi kątownikami za pomocą złączek z tworzywa sztucznego. Membrana AME-D przy spadku ciśnienia zamyka otwór wlotowy powietrza. Stosowany jest zazwyczaj do oczyszczalni zwykłych ścieków komunalnych.

             

AME-T370, T750, T370PU, T750PU, T370SR, T750SR

Tego typu elementy napowietrzające są zmontowane z perforowanej membrany, która jest zamocowana na rurce nośnej za pomocą spinających nierdzewnych spinek. Typ AME–T750 i AME–T370 różnią się długością. Membrana AME–T przy spadku ciśnienia zamyka otwór wlotowy powietrza.

Membrana w podstawowym typie elementu jest wykonana z kauczuku EPDM, typ PU jest wyposażony w membranę ze wzbogaconego poliuretanu, membrana w typie SR jest wykonana z kauczuku silikonowego.

Elementy napowietrzające z membranami z kauczuku EPDM są stosowane zazwyczaj do zwykłych ścieków komunalnych, membrany PU są odpowiednie do zastosowania w ściekach z zawartością tłuszczu roślinnego lub zwierzęcego, membrany SR są właściwe do ścieków o podwyższonej temperaturze. Zastosowanie rodzaju membran do ścieków przemysłowych musi być każdorazowo konsultowane z producentem.

                         

AME-T370N, T750N, T370PU N, T750PU N, T370SR N, T750SR N

AME–T750 N i T370 N nawiązują do wyżej wymienionego typoszeregu elementów napowietrzających. Ich korpus nośny jest wykonany ze stali nierdzewnej. Na rurociągu rozdzielczym powietrza są mocowane za pomocą ściągu opuszczającego parę elementów napowietrzających poprzez gumową uszczelkę na złączki rurowe przyspawane do rurociągu nierdzewnego. Parametry elementów są zgodne z typem AME–T750 i T370. Produkowane są również z membraną ze wzbogaconego poliuretanu lub z kauczuku silikonowego.
 

                 

 

AME-350, 350F – NOWOŚĆ

Jest to element napowietrzający nowej generacji. Składa się z perforowanej membrany (EPDM, EPDM+TEFLON), umieszczonej na tarczy nośnej za pomocą gwintowanej obejmy. Na rurociąg powietrza instalowana jest za pomocą zewnętrznego gwintu ¾” i gwintowanego odgałęzienia. Membrana przy spadku ciśnienia zamyka otwór wejściowy powietrza.

Główną zaletą membrany z powierzchnią z teflonu jest, między innymi, jej odporność na działanie osadów biologicznych i wapiennej patyny. Membrana posiada również znakomitą odporność chemiczną i odporność na działanie olei, substancji ropopochodnych, rozpuszczalników i węglanów wodoru. Do szczególnych właściwości nowej membrany należy również jej duża odporność na wysokie temperatury oraz dłuższa żywotność.

                     

AME – 260S ŚREDNIOPĘCHERZYKOWY

Napowietrzający element AME–260S jest wykonany z gumowej, perforowanej membrany, zamocowanej na tarczy nośnej za pomocą nierdzewnego paska mocującego z klamrą. Membrana tego elementu przy spadku ciśnienia zamyka otwór wlotowy powietrza. Stosowany jest przeważnie do zwykłych ścieków komunalnych w celu tlenowej stabilizacji osadu, w osadnikach i zbiornikach wyrównawczych.

                   

 

AME – P GRUBOPĘCHERZYKOWY

Perforowana membrana w tym elemencie jest zamocowana na specjalnych uchwytach tarczy nośnej z polipropylenu. AME–P stosowana jest do mieszania zawartości w zbiornikach, łapaczach piasku oraz w strefach odgazowywania.

                  

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl