BlowTech | Dmuchawy Wrocław | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy Wrocław | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT

Istnieje możliwość, aby na specjalne zamówienie, stworzyć przewoźną linię odwadniania osadów. W tym celu można wykorzystać podwozie samochodu ciężarowego, naczepę lub też przyczepę samochodową. Przewoźne linie odwadniana skierowane są głównie do miejsc w których:

  • pobory osadów przy oczyszczalniach znajdują się w różnych miejscach
  • występuje proces odwadniania osadów łącznie dla kilku, niewielkich oczyszczalni ścieków, a budowa kilku, stacjonarnych linii jest zbyt droga.  

Przewoźne prasy taśmowe:

Poniżej prezentujemy tabelę, w której przedstawiono spis urządzeń przewoźnych stacji odwadniania osadów, a także opis funkcji urządzeń, najmniejsze rozmiary pod zabudowę oraz niezbędne parametry techniczne. Aby jednoznacznie przedstawić wydajność danego urządzenia, a także jego stopień odwodnienia i zużycie polielektrolitu, niezbędne jest przedstawienie informacji jaki występuje rodzaj odwadnianego osadu, typy i porcja polielektrolitu, a także jakość obsługi.

Wejście oraz wyjście mediów, nastawione są na bardzo szybkie przygotowanie urządzenia do pracy, a także do zakończenia procesu odwadniania.  Występujące w przewoźnej linii odwadniania przyłącza osadów oraz wody, zakończone są szybkozłączam, natomiast przyłącze energii elektrycznej, zakończone jest gniazdem (VX-8 63A, VX-GORO 32A), które znajduje się, bezpośrednio na tablicy rozdzielczej. Placek osadowy wyrzucany jest na zewnątrz dzięki wysuwanemu przenośnikowi taśmowemu.

Niezbędne wyposażenie przewoźnego stanowiska odwadniania:

  • Aby dochodziło do gromadzenia się osadów w czasie przestoju, niezbędny jest zbiornik osadu wraz z mieszadłem.
  • Do urządzenia należy doprowadzić wodę (filtrat).
  • Do spłukiwania urządzenia wymagane jest przyłącze wody o około 3 – 6 m3/godz.
  • Posiadanie przyłącza wody pitnej do przygotowywania roztworów polielektrolitów (około 1m3/godz.).
  •  Posiadanie przyłącza elektryczności 3/N/PE AC 400/230 V, 50 Hz, TN-S, 12 kW
  • Posiadanie miejsca do odprowadzania placka osadowego (przenośnik, kontener, przyczepa etc.).
  • Miejsce postoju pojazdu (poziome) o wymiarach około 5 x 12 metrów. 

 

Urządzenia przewoźnej stacji odwadniania:
1.
Prasa taśmowa VX-8 (VX-10 i VX-GORO)
odwadnianie osadu
2.
Flokulator dynamiczny VX-FZ
mieszanie osadu z roztworem polielektrolitu
3.
Panel pneumatyki VX-OP
sterowanie układem pneumatyki
4.
Stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu VX-CHH-DA atyp
automatyczne przygotowanie i dozowanie roztwory polielektrolitu
5.
Sprężarka powietrza
dostawa sprężonego powietrza do prasy
6.
Pompa osadu
płynne podawanie osadu na pras
7.
Przenośnik taśmowy VX-D
odprowadzenie placka osadowego
8.
Pompa wody płuczącej
ciśnieniowe płukanie wodą siatki filtracyjnej
9.
Tablica rozdzielacza
zasilanie i sterowanie wszystkich urządzeń linii odwadniana
10.
Zbiornik osadu VX-ZNK
zabezpieczenie odpowiedniej ilości osadu podawanego na prasę przy zasilaniu zbiornika pompa zewnętrzną, filtrowanie osadu z większych części stałych dla ochrony pompy ślimakowej
11.
Zbiornik wody VX-AN
odzysk filtratu do procesu płukania siatki filtracyjnej ( VX-GORO)

 

Przewoźna stacja odwadniania osadów – parametry ruchowe:
stopień uwodnienia osadu na wejściu
99 – 94 %
sucha masa na wyjściu
20–30 %
orientacyjna wydajność urządzenia (VX-GORO)
4–13 (0,5–3) m3/godz.
minimalna temperatura eksploatacji
+ 5° C
czas przygotowania stacji do ruchu
ok. 30 min.
czas czyszczenia urządzenia po eksploatacji
ok. 20 min.
zapotrzebowanie wody – dysze spryskujące w wersji bez aktywnego zbiornika VX-ZN
3–6 m3/godz.
zapotrzebowanie wody – stacja przygotowania polielektrolitu 
(wskazana czysta woda użytkowa)
ok. 1 m3/godz.
zużycie proszkowego polielektrolitu
1 – 5 kg/t s.m.
zapotrzebowanie wody – dysze spryskujące w wersji z aktywnego zbiornika VX-ZN
0 m3/godz.

 

Minimalne rozmiary powierzchni ładunkowej dla zabudowy linii z prasą taśmową:
  VX-8 VX-GORO
długość (m) 8,2 3,8 + hak 1,6
szerokość (m) 2,25 2,7
wysokość (m) 2,0 2,8
 
 
BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

Szanowni Państwo
Pragniemy poinformować, iż w okresie aktualnie rekomendowanych przez władze rządowe zasad zmierzających do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, podjęliśmy decyzję o zdalnym wykonywaniu naszych obowiązków służbowych
w trybie tzw. ”home office”.

Wszystkie działania naszej firmy pozostają niezmienione a obsługa i realizacja nowych oraz aktualnych kontraktów są w pełni skuteczne i terminowe.

Zapraszamy naszych kontrahentów oraz osoby zainteresowane ofertą handlową firmy do kontaktu telefonicznego +48 71 3631859 i poprzez e-mail blowtech@blowtech.com.pl

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin