BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT

Istnieje możliwość, aby na specjalne zamówienie, stworzyć przewoźną linię odwadniania osadów. W tym celu można wykorzystać podwozie samochodu ciężarowego, naczepę lub też przyczepę samochodową. Przewoźne linie odwadniana skierowane są głównie do miejsc w których:

  • pobory osadów przy oczyszczalniach znajdują się w różnych miejscach
  • występuje proces odwadniania osadów łącznie dla kilku, niewielkich oczyszczalni ścieków, a budowa kilku, stacjonarnych linii jest zbyt droga.  

Przewoźne prasy taśmowe:

Poniżej prezentujemy tabelę, w której przedstawiono spis urządzeń przewoźnych stacji odwadniania osadów, a także opis funkcji urządzeń, najmniejsze rozmiary pod zabudowę oraz niezbędne parametry techniczne. Aby jednoznacznie przedstawić wydajność danego urządzenia, a także jego stopień odwodnienia i zużycie polielektrolitu, niezbędne jest przedstawienie informacji jaki występuje rodzaj odwadnianego osadu, typy i porcja polielektrolitu, a także jakość obsługi.

Wejście oraz wyjście mediów, nastawione są na bardzo szybkie przygotowanie urządzenia do pracy, a także do zakończenia procesu odwadniania.  Występujące w przewoźnej linii odwadniania przyłącza osadów oraz wody, zakończone są szybkozłączam, natomiast przyłącze energii elektrycznej, zakończone jest gniazdem (VX-8 63A, VX-GORO 32A), które znajduje się, bezpośrednio na tablicy rozdzielczej. Placek osadowy wyrzucany jest na zewnątrz dzięki wysuwanemu przenośnikowi taśmowemu.

Niezbędne wyposażenie przewoźnego stanowiska odwadniania:

  • Aby dochodziło do gromadzenia się osadów w czasie przestoju, niezbędny jest zbiornik osadu wraz z mieszadłem.
  • Do urządzenia należy doprowadzić wodę (filtrat).
  • Do spłukiwania urządzenia wymagane jest przyłącze wody o około 3 – 6 m3/godz.
  • Posiadanie przyłącza wody pitnej do przygotowywania roztworów polielektrolitów (około 1m3/godz.).
  •  Posiadanie przyłącza elektryczności 3/N/PE AC 400/230 V, 50 Hz, TN-S, 12 kW
  • Posiadanie miejsca do odprowadzania placka osadowego (przenośnik, kontener, przyczepa etc.).
  • Miejsce postoju pojazdu (poziome) o wymiarach około 5 x 12 metrów. 

 

Urządzenia przewoźnej stacji odwadniania:
1.
Prasa taśmowa VX-8 (VX-10 i VX-GORO)
odwadnianie osadu
2.
Flokulator dynamiczny VX-FZ
mieszanie osadu z roztworem polielektrolitu
3.
Panel pneumatyki VX-OP
sterowanie układem pneumatyki
4.
Stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu VX-CHH-DA atyp
automatyczne przygotowanie i dozowanie roztwory polielektrolitu
5.
Sprężarka powietrza
dostawa sprężonego powietrza do prasy
6.
Pompa osadu
płynne podawanie osadu na pras
7.
Przenośnik taśmowy VX-D
odprowadzenie placka osadowego
8.
Pompa wody płuczącej
ciśnieniowe płukanie wodą siatki filtracyjnej
9.
Tablica rozdzielacza
zasilanie i sterowanie wszystkich urządzeń linii odwadniana
10.
Zbiornik osadu VX-ZNK
zabezpieczenie odpowiedniej ilości osadu podawanego na prasę przy zasilaniu zbiornika pompa zewnętrzną, filtrowanie osadu z większych części stałych dla ochrony pompy ślimakowej
11.
Zbiornik wody VX-AN
odzysk filtratu do procesu płukania siatki filtracyjnej ( VX-GORO)

 

Przewoźna stacja odwadniania osadów – parametry ruchowe:
stopień uwodnienia osadu na wejściu
99 – 94 %
sucha masa na wyjściu
20–30 %
orientacyjna wydajność urządzenia (VX-GORO)
4–13 (0,5–3) m3/godz.
minimalna temperatura eksploatacji
+ 5° C
czas przygotowania stacji do ruchu
ok. 30 min.
czas czyszczenia urządzenia po eksploatacji
ok. 20 min.
zapotrzebowanie wody – dysze spryskujące w wersji bez aktywnego zbiornika VX-ZN
3–6 m3/godz.
zapotrzebowanie wody – stacja przygotowania polielektrolitu 
(wskazana czysta woda użytkowa)
ok. 1 m3/godz.
zużycie proszkowego polielektrolitu
1 – 5 kg/t s.m.
zapotrzebowanie wody – dysze spryskujące w wersji z aktywnego zbiornika VX-ZN
0 m3/godz.

 

Minimalne rozmiary powierzchni ładunkowej dla zabudowy linii z prasą taśmową:
  VX-8 VX-GORO
długość (m) 8,2 3,8 + hak 1,6
szerokość (m) 2,25 2,7
wysokość (m) 2,0 2,8
 
 
BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl