BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT

Jednym z podstawowych narzędzi w liniach odwadniania jest prasa taśmowa. Urządzenie to stale odwadnia różnego rodzaju osady i szlamy w przemyśle, oczyszczalniach ścieków etc.

Prasy taśmowe:

Podczas odwodniania (mechanicznego) osadu, oddziela się:

  • Placek osadowy – czyli stały składnik, do którego transportu używamy jakichkolwiek dostępnych środków.

  • Filtrat – czyli ciekły składnik, który odcieka podczas procesu. Filtrat można dalej obrabiać.

Do prawidłowego procesu, zapewnić należy:

  • sprężone powietrze – ok 1 m3/godz. 0,60 MPa,
  • wodę technologiczną do płukania siatek filtracyjnych w ilości ok. 4 – 10 m3/godz. ( prasa VX-GORO 6 ÷ 12 i VX – 6 ÷ 12), 12 – 16 m3/godz. (prasa VX-15, 20) – pod ciśnieniem 0,60–0,80 MPa,
  • energię elektryczną – 3/N/PE/AC, 400/230 V 50 Hz TN-S, zainstalowany pobór mocy 2,25 kW (prasa VX-GORO), 2,25 kW (prasa VX- 6 ÷ 12), 3,00 kW (prasa VX-15 i 20) łącznie z flokulatorem dynamicznym VX-FZ,
  • roztwór polielektrolitu, który zwiększa skuteczność separacji.

Można wyróżnić 4 fazy podczas pracy urządzenia:

  1. Strefa Homogenizacji:

W tej fazie dochodzi do mieszania osadów lub szlamów z roztworem polielektrolitu, następnie osad ten jest strącany i następuje uwolnienie wody. Proces ten ma miejsce w przewodzie doprowadzającym osad bezpośrednio do prasy, w flokulatorze VX-FZ, a częściowo w podajniku na górną taśmę.

     2.  Strefa Grawitacyjna:

W fazie tej, dochodzi do odwodnienia grawitacyjnego osadu na taśmę. Zaznaczyć należy, że proces ten odbywa się bez nacisku drugiej taśmy filtracyjnej. Góra taśma, na prasie VX przedłużona została na długość 6 metrów (z wyłączeniem małych konstrukcji) Placek osadowy opuszczany jest na dolną część taśmy filtracyjnej. W strefie tej, dochodzi do największego odciśnięcia części filtratu, a jego stopień zanieczyszczenia jest najniższy.

     3.  Strefa niskociśnieniowa:

Po zakończeniu części grawitacyjnej procesu, odwodniony placek osadowy zamykany jest przy pomocy górnej taśmy filtracyjnej, z bardzo dużym naciskiem walców prasujących. W tym przypadku, znów dochodzi do odpływu filtratu z osadów i szlamów.

     4.  Strefa Wysokociśnieniowa:

Po zakończeniu procesów w strefie niskociśnieniowej osady i szlamy zamknięte pomiędzy taśmy filtrujące, wprowadzane są do układu walców prasujących. To właśnie tutaj stopniowo podnosi się ciśnienie odwadniania. Po tej części procesu, osady ścierane są za pomocą ścieraków, kolejno z każdego sita. Wykazać można, iż średnie odwodnienie osadu wynosi od 18% do aż 35% s.m.o.

 

Zależność suchej masy od udziału substancji organicznych w osadzie (1)
 

Cechą charakterystyczną dla pras taśmowych typu VX jest bardzo duże zastosowanie odpornego na agresywne media odpowiedniego rodzaju tworzywa sztucznego – polipropylenu. Wszystkie stalowe części, pokryte są cynkiem (grubość warstwy to około 100 mikrometrów). Następnie, na części te, pokryto dwoma warstwami doskonałej, wysokogatunkowej farby antykorozyjnej. Na malowanych elementach gwarantuję się bardzo szczelną powłokę. Zainstalowane przemienniki częstotliwości pozwalają na płynne regulowanie prędkości ruchu taśm.

Aby mówić o automatycznej regulacji i korekcie biegu taśm oraz o ich odpowiednim naprężeniu, należy dokonać zmian poprzez instalację pneumatyczną. Dolna i górna taśma filtracyjna, posiadają osobny, bezpośredni napęd. Zoptymalizowana synchronizacja napędu, pozwala na eliminację nierównomiernego ruchu górnej i dolnej taśmy filtracyjnej. Warto zauważyć, iż wszystkie elementy śrubowe, wykonane są ze stali nierdzewnej (podobnie jak cała konstrukcja prasy VX).

 

Tabela pracy:

Oznaczenie prasy
Wymiary prasy w metrach
(dł. x szer. x wys.)
Ciężar w
kg
Szerokość
taśmy
filtracyjnej
w metrach
 Orientacyjna wydajność prasy
kg suchej masy/godz.
m3/godz. 
przy 4% wstpnym zagęszczeniu
 
VX – 6A 3,35 x 1,61 x 1,80 1 150 0,60 60 – 200 1,5 – 5,0
VX – 6N 4,62 x 1,75 x 1,85 2 220 0,60 80 – 240 2,0 – 6,0
VX – 8N 4,62 x 1,95 x 1,85 2 580 0,80 160 – 400 4,0 – 10,0
VX – 10N 4,62 x 2,15 x 1,85 2 940 1,00 220 – 520 5,5 – 13,0
VX – 12N 4,62 x 2,35 x 1,85 3 300 1,20 280 – 600 7,0 – 15,0
VX – 15N 4,98 x 2,39 x 2,36 5 580 1,50 360 – 800 9,0 – 20,0
VX – 20N 4,98 x 2,89 x 2,36 6 580 2,00 500 – 1 120 12,5 – 28,0
BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl