BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT

Prasy filtracyjne ENVITES do odwadniania szlamów i filtracji ciśnieniowej. Produkuje komorowe i membranowe typy pras filtracyjnych na ciśnienia robocze do 30 bar.

 

Zalety:

 • Wysoka zawartość w odwodnionym szlamie – niższe koszty transportu i układania odpadu.
 • Znaczna zdolność dostosowania do filtrowanego materiału.
 • Niskie zużycie energii podczas pracy.
 • Wysokie ciśnienia filtracji.
 • Możliwość przepłukiwania placka filtracyjnego.

 

Zastosowania:

 • Przemysłowe i komunalne wody odpadowe
 • Produkcja i uzdatnianie wody przemysłowej i wody pitnej
 • Chemia, farmaceutyka
 • Obróbka kamienia, cementownie
 • Przemysł ceramiczny i szklarski
 • Przemysł spożywczy i przetwórczy
 • Przemysł włókienniczy i papierniczy
 • Przetwórstwo metali, metalizacja

 

Typy pras filtracyjnych:

Rama:

 • z bocznym sworzniem
 • z górnym zawieszeniem płyt

 

Płyty filtracyjne:

 • ramowe
 • komorowe
 • membranowe

 

Prasy filtracyjne mogą być zestawione do obsługi ręcznej, jako półautomat lub w pełni automatyczne.

 

 

W pełni automatyczna prasa filtracyjna envites

 

W pełni automatyczna prasa filtracyjna nadaje się przede wszystkim do filtracji dobrze filtrowalnego medium przy dobrym tworzeniu placka filtracyjnego i krótkim czasie trwania cyklu filtracji. Te procesy można wyposażyć w prasy filtracyjne z płytami membranowymi. Z zastosowaniem tych płyt proces może być jeszcze zintensyfikowany.

Do ściskania nafiltrowanej warstwy elastyczną membraną wykorzystuje się sprężone powietrze lub wodę. Prasę filtracyjną opróżnia się przez strząsanie płyt zapewniające doskonałe oddzielenie placka filtracyjnego od membrany.

6

Zalety w pełni automatycznych pras filtracyjnych są następujące:

 • możliwość automatyzacji procesu
 • niższa cena urządzeń
 • mniejsze wymagania co do części budowlanej – krótkie i lekkie urządzenie

 

Urządzenia dodatkowe:

Są projektowane jako systemy składane. Zapewniają zazwyczaj spełnienie bardzo różnorodnych wymagań i umożliwiają warianty dla dowolnego stopnia automatyzacji.

 

Chodzi standardowo o:

 • automatyczne rozprowadzanie płyt filtracyjnych z nastawną prędkością posuwu
 • otrząsanie płyt zapewniające doskonałe oddzielenie placka filtracyjnego od tkaniny filtracyjnej
 • rozprowadzanie kilku płyt jednocześnie
 • urządzenie do wysokociśnieniowego czyszczenia tkanin filtracyjnych
 • przesuwne lub odchylane płyty do odprowadzania ewentualnych wycieków i wody z płukania
 • jednostka do rozpuszczania nalotów na tkaninie filtracyjnej
 • elementy zabezpieczające

 

Wielkość prasy charakteryzuje liczba płyt filtracyjnych i długość ich krawędzi, która podaje format prasy. Firma Envites produkuje i dostarcza prasy z formatami płyt od 250×250 mm do 1500×2000 mm.

Standardowe ciśnienia filtracji są częściowo definiowane parametrami roboczymi pomp zasilających, urządzenia od firmy Envites są zazwyczaj konstruowane na ciśnienie robocze 16 bar, na życzenie mogą być dostarczane urządzenia na ciśnienie filtracji do 30 bar.

 

Prasa filtracyjna z górnym zawieszeniem płyt.

Typ przeznaczony zwłaszcza do ciężkich warunków.

 

Główne zalety prasy filtracyjnej:

 • sztywna i masywna konstrukcja
 • wysoka odporność na czynniki chemiczne podczas eksploatacji
 • wolna przestrzeń w kierunku do płyty filtracyjnej

 

Te typy pras filtracyjnych firma Envites produkuje z formatami płyt od 1000×1000 mm do 1500×2000 mm tj.

z powierzchnią filtracyjną od 70 m2 do 700 m2.

 

Pozostałe urządzenia kompleksów technologicznych

 • Pompy zasilające
 • Stacje docisku membran
 • Jednostki do przygotowania i dawkowania chemikaliów
 • Zbiorniki
 • Systemy transportowe i kontenery
 • Układ sterowania

 

Projekt rozwiązania technologicznego można sprawdzić w ramach próby filtracyjnej na laboratoryjnym lub

półprzemysłowym urządzeniu odwadniającym.

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl