BlowTech | Dmuchawy Wrocław | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy Wrocław | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT

Dwukomorowa stacja typu VX-CHHXXX-DA

Przygotowanie i magazynowanie roztworu z substancji proszkowych, czy też emulsyjnych, możliwe jest dzięki stacji typu VX-CHH-DA. Istnieje możliwość ręcznej, bądź też automatycznej regulacji pracy oraz możliwość płynnej regulacji ilości dozowania roztworu. Wyspecjalizowana stacja VX-CHH-DA znajduje liczne zastosowanie szczególnie przy przygotowaniu roztworów polielektrolitów. Polielektrolity  są substancjami, które przeznaczone są do flokulacji różnego typu osadów i szlamów tuż przed procesem odwadniania na prasach taśmowych czy też zagęszczaczach .

Stacje przygotowania roztworu flokulanta:

Aby zapewnić właściwą pracę stacji typu VX-CHH-DA, zapewnić należy:

 • Wodę pod ciśnieniem ok. 0,3 Mpa.
 • Ilość dostarczanej wody powinna wynosić w przybliżeniu 2-3 m3 na godzinę.
 • Układ zasilania 3/N/PE AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-S, przy żądanym poborze mocy 3,52 kW.
 • Odpowiedni typ polielektrolitu

Opis działania:

 • Dwukomorowa stacja przygotowania roztworu flokulanta, typu VX-CHH-DA, ma możliwość pracy w dwóch trybach: ręcznym lub automatycznym. To właśnie z tablicy rozdzielczej (E) sterowany jest cały cykl działania urządzenia.
 • Tuż po włączeniu maszyny, zawór YV2 zamyka odpływ i poprzez zawór YV1 rozpocznie się proces napływania wody do zbiornika rozpuszczania (L). Zawór (C1) posiada możliwość regulacji prędkości, z jaką będzie, ów zbiornik napełniany.
 • Zamontowany dozownik, w sposób automatyczny dozuje sproszkowany polielektrolit, czy też emulsję, do zbiornika rozpuszczania. Wspomniana tablica rozdzielcza, reguluje stężenie roztworu, również na niej wskazuje się czas dozowania proszku lub emulsji.
 • Mieszadło śmigłowe homogenizuje roztwór, w zbiorniku rozpuszczania. Pamiętać należy, iż właściwy czas homogenizacji powinien być nastawiany zgodnie z wymogami producentów polielektrolitów.
 • Następnym działaniem w procesie jest automatyczne otwarcie zaworu YV2. Po otwarciu, przygotowany roztwór, przelewa się do zbiornika zapasowego. Pamiętać należy, iż przelanie roztworu nastąpi jedynie w momencie, w którym w dolnym zbiorniku jest odpowiednia rezerwa objętości. Rezerwa ta zapewnia, że zbiornik się nie przeleje. W celu pomiaru poziomu wykorzystywany jest układ zanurzonych elektrod.
 • Przygotowany roztwór dozowany jest za pomocą pompy ślimakowej (H). Posiada ona możliwość ciągłej i płynnej regulacji ilości dozowanego roztworu. Wspomniana regulacja, toczy się za pomocą przemiennika częstotliwości (J), zwanego również falownikiem, według nastaw na wyskalowanym przełączniku.
 • Dwukomorowa stacja przygotowania roztworu flokulanta, typu VX-CHH-DA, umożliwia także kolejne rozrzewnienie roztworu w osobnym układzie.
 • Zabudowane rotamaty (P), pozwalają na śledzenie stopnia rozrzedzenia, natomiast  zawód C2 i obrotu silnika na wale pompy dozującej, pozwalają na ich regulację.
 • Właściwy proces rozrzedzenia odbywa się w mieszalniku (N). W wypadku, gdy nie pracuje pompa dozująca roztwór, zawór YV3 pozwala na automatyczne zamknięcie układu.
 • Bardzo istotne w całym procesie są zawory zwrotne (M). To właśnie one zabezpieczają przed niepożądanym rozrzedzeniem roztworu czy też zanieczyszczeniu źródła wody.
 • Każdy roztwór, który nie posiada pożądanych przez nas parametrów, wypuszczany jest przez zawór C3.

Stacje wykonywane na zamówienie:

Istnieje możliwość przygotowania stacji polielektrolitu na specjalne zamówienie i potrzeby zamawiającego.  Istnieje możliwość wykonania specjalnego, takiego jak:

 • VX-CHHXXX-DAP – stacja ta, umożliwia dalszą pracę automatyczną, w przypadku dojścia do awarii zasilania (P).
 • VX-CHHXXX-DAT – urządzenie, które umożliwia przygotowanie polielektrolitu z ciekłych koncentratów czy też innych roztworów.
 • VX-CHHXXX-2DA – urządzenie to posiada dwie (lub większą ilość w przypadku zamówienia) samodzielnie sterowane pompy dozujące.
 • VX-CHH-G – w tym przypadku, zwiększona zostaje pojemność zbiorników w urządzeniu.

Zalety urządzenia:

 • Posiadanie własnej tablicy rozdzielczej.
 • Dzięki pompą ślimakowym, dokonywana jest dokładna, płynna regulacja, podczas procesu dozowania, a także podczas rozrzedzania roztworu.
 • Prąd 4 – 20 mA, reguluje wydajność pomp dozujących.
 • Możliwe jest śledzenie ilości pompowanego roztworu na ekranie czy też komputerze.
 • Niska awaryjność urządzenia.

 

Schemat działania - dwuomorowe VX-CHHXXX-DA

 

Parametry pracy:

 

Stacja przygotowania VX-CHHXXX-DA
Zakładany zakres stężenia (%) 0,1 1
Orientacyjna wydajność zarobowa (m3. godz-1) 0,7 0,5

 

Aby możliwe było osiągnięcie wydajności urządzenia do 2,5 m3/godz. Należy użyć roztworu o wyższym stężeniu i użyć wody rozcieńczającej. Zalecamy jednakże, aby wszelkie zmiany, konsultowane były z producentem.

Wymiary typowe urządzenia (m) Ciężar (kg)
długość szerokość wysokość 485
2,0 1,2 1,8
 
 

Trzykomorowa stacja typu VX-CHH3LX-DA

Stacje dozowania polielektrolitu typu VX-CHH3LX-DA to trzykomorowe urządzenie, które pracuje w całkowicie zautomatyzowanym cyklu przygotowania i dozowania roztworów, które uzyskiwane są z proszków czy też z ciekłych koncentratów.

Stacja przygotowania roztworu flokulanta:

W skład trzykomorowej stacji typu VX-CHH3LX-DA wchodzi zbiornik polipropylenowy o całkowitej pojemności 1,7 m3. Zbiornik ten, podzielony jest na trzy sekcje. Pierwsze 2 sekcje zaopatrzone są w mieszadła. To właśnie w nich odbywa się wstępne mieszanie i sezonowanie roztworu.

W ostatniej sekcji zbiornika magazynuje się roztwór. To właśnie po uzyskaniu odpowiedniego poziomu roztworu, we wspomnianym zbiorniku, rozpoczyna się automatyczne przygotowanie roztworu w poprzednich zbiornikach.

Dzięki sygnałowi elektrycznemu o wartości 4 ÷ 20 mA, który nadawany jest z przepływomierza wody pierwszego zbiornika, dozowany jesy sproszkowany flokulant. Sygnał trafia do falownika sterującego podajnik ślimakowy. W momencie, w którym ustaje przepływ wody, wyłącza się także wspomniany podajnik ślimakowy. Aby uzyskać nastawione stężenie, w urządzeniu następuje proces rozcieńczania roztworu (po wznowieniu przepływu wody).

W przypadku gdy dochodzi do znaczących skoków ilości dostarczanej wody, system kontrolny maszyny, zapewnia stałe stężenie roztworu. W przypadku gdy w zbiorniku ślimakowym zabraknie proszku, to właśnie odpowiedni czujnik automatycznie wyłączy urządzenie. Gdy uzupełniony zostanie poziom flokulanta nastąpi wznowienie pracy urządzenia.

 

                 Schemat działania - Trzykomorowa stacja typu VX-CHH3LX-DA

 

                   Schemat działania stacji typu VX-CHH3LX

 

 

Wymiary typowe urządzenia (m) Ciężar (kg)
długość szerokość wysokość 495
2,0 1,2 1,8
BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

Szanowni Państwo
Pragniemy poinformować, iż w okresie aktualnie rekomendowanych przez władze rządowe zasad zmierzających do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, podjęliśmy decyzję o zdalnym wykonywaniu naszych obowiązków służbowych
w trybie tzw. ”home office”.

Wszystkie działania naszej firmy pozostają niezmienione a obsługa i realizacja nowych oraz aktualnych kontraktów są w pełni skuteczne i terminowe.

Zapraszamy naszych kontrahentów oraz osoby zainteresowane ofertą handlową firmy do kontaktu telefonicznego +48 71 3631859 i poprzez e-mail blowtech@blowtech.com.pl

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin