BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT

Dwukomorowa stacja typu VX-CHHXXX-DA

Przygotowanie i magazynowanie roztworu z substancji proszkowych, czy też emulsyjnych, możliwe jest dzięki stacji typu VX-CHH-DA. Istnieje możliwość ręcznej, bądź też automatycznej regulacji pracy oraz możliwość płynnej regulacji ilości dozowania roztworu. Wyspecjalizowana stacja VX-CHH-DA znajduje liczne zastosowanie szczególnie przy przygotowaniu roztworów polielektrolitów. Polielektrolity  są substancjami, które przeznaczone są do flokulacji różnego typu osadów i szlamów tuż przed procesem odwadniania na prasach taśmowych czy też zagęszczaczach .

Stacje przygotowania roztworu flokulanta:

Aby zapewnić właściwą pracę stacji typu VX-CHH-DA, zapewnić należy:

 • Wodę pod ciśnieniem ok. 0,3 Mpa.
 • Ilość dostarczanej wody powinna wynosić w przybliżeniu 2-3 m3 na godzinę.
 • Układ zasilania 3/N/PE AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-S, przy żądanym poborze mocy 3,52 kW.
 • Odpowiedni typ polielektrolitu

Opis działania:

 • Dwukomorowa stacja przygotowania roztworu flokulanta, typu VX-CHH-DA, ma możliwość pracy w dwóch trybach: ręcznym lub automatycznym. To właśnie z tablicy rozdzielczej (E) sterowany jest cały cykl działania urządzenia.
 • Tuż po włączeniu maszyny, zawór YV2 zamyka odpływ i poprzez zawór YV1 rozpocznie się proces napływania wody do zbiornika rozpuszczania (L). Zawór (C1) posiada możliwość regulacji prędkości, z jaką będzie, ów zbiornik napełniany.
 • Zamontowany dozownik, w sposób automatyczny dozuje sproszkowany polielektrolit, czy też emulsję, do zbiornika rozpuszczania. Wspomniana tablica rozdzielcza, reguluje stężenie roztworu, również na niej wskazuje się czas dozowania proszku lub emulsji.
 • Mieszadło śmigłowe homogenizuje roztwór, w zbiorniku rozpuszczania. Pamiętać należy, iż właściwy czas homogenizacji powinien być nastawiany zgodnie z wymogami producentów polielektrolitów.
 • Następnym działaniem w procesie jest automatyczne otwarcie zaworu YV2. Po otwarciu, przygotowany roztwór, przelewa się do zbiornika zapasowego. Pamiętać należy, iż przelanie roztworu nastąpi jedynie w momencie, w którym w dolnym zbiorniku jest odpowiednia rezerwa objętości. Rezerwa ta zapewnia, że zbiornik się nie przeleje. W celu pomiaru poziomu wykorzystywany jest układ zanurzonych elektrod.
 • Przygotowany roztwór dozowany jest za pomocą pompy ślimakowej (H). Posiada ona możliwość ciągłej i płynnej regulacji ilości dozowanego roztworu. Wspomniana regulacja, toczy się za pomocą przemiennika częstotliwości (J), zwanego również falownikiem, według nastaw na wyskalowanym przełączniku.
 • Dwukomorowa stacja przygotowania roztworu flokulanta, typu VX-CHH-DA, umożliwia także kolejne rozrzewnienie roztworu w osobnym układzie.
 • Zabudowane rotamaty (P), pozwalają na śledzenie stopnia rozrzedzenia, natomiast  zawód C2 i obrotu silnika na wale pompy dozującej, pozwalają na ich regulację.
 • Właściwy proces rozrzedzenia odbywa się w mieszalniku (N). W wypadku, gdy nie pracuje pompa dozująca roztwór, zawór YV3 pozwala na automatyczne zamknięcie układu.
 • Bardzo istotne w całym procesie są zawory zwrotne (M). To właśnie one zabezpieczają przed niepożądanym rozrzedzeniem roztworu czy też zanieczyszczeniu źródła wody.
 • Każdy roztwór, który nie posiada pożądanych przez nas parametrów, wypuszczany jest przez zawór C3.

Stacje wykonywane na zamówienie:

Istnieje możliwość przygotowania stacji polielektrolitu na specjalne zamówienie i potrzeby zamawiającego.  Istnieje możliwość wykonania specjalnego, takiego jak:

 • VX-CHHXXX-DAP – stacja ta, umożliwia dalszą pracę automatyczną, w przypadku dojścia do awarii zasilania (P).
 • VX-CHHXXX-DAT – urządzenie, które umożliwia przygotowanie polielektrolitu z ciekłych koncentratów czy też innych roztworów.
 • VX-CHHXXX-2DA – urządzenie to posiada dwie (lub większą ilość w przypadku zamówienia) samodzielnie sterowane pompy dozujące.
 • VX-CHH-G – w tym przypadku, zwiększona zostaje pojemność zbiorników w urządzeniu.

Zalety urządzenia:

 • Posiadanie własnej tablicy rozdzielczej.
 • Dzięki pompą ślimakowym, dokonywana jest dokładna, płynna regulacja, podczas procesu dozowania, a także podczas rozrzedzania roztworu.
 • Prąd 4 – 20 mA, reguluje wydajność pomp dozujących.
 • Możliwe jest śledzenie ilości pompowanego roztworu na ekranie czy też komputerze.
 • Niska awaryjność urządzenia.

 

Schemat działania - dwuomorowe VX-CHHXXX-DA

 

Parametry pracy:

 

Stacja przygotowania VX-CHHXXX-DA
Zakładany zakres stężenia (%) 0,1 1
Orientacyjna wydajność zarobowa (m3. godz-1) 0,7 0,5

 

Aby możliwe było osiągnięcie wydajności urządzenia do 2,5 m3/godz. Należy użyć roztworu o wyższym stężeniu i użyć wody rozcieńczającej. Zalecamy jednakże, aby wszelkie zmiany, konsultowane były z producentem.

Wymiary typowe urządzenia (m) Ciężar (kg)
długość szerokość wysokość 485
2,0 1,2 1,8
 
 

Trzykomorowa stacja typu VX-CHH3LX-DA

Stacje dozowania polielektrolitu typu VX-CHH3LX-DA to trzykomorowe urządzenie, które pracuje w całkowicie zautomatyzowanym cyklu przygotowania i dozowania roztworów, które uzyskiwane są z proszków czy też z ciekłych koncentratów.

Stacja przygotowania roztworu flokulanta:

W skład trzykomorowej stacji typu VX-CHH3LX-DA wchodzi zbiornik polipropylenowy o całkowitej pojemności 1,7 m3. Zbiornik ten, podzielony jest na trzy sekcje. Pierwsze 2 sekcje zaopatrzone są w mieszadła. To właśnie w nich odbywa się wstępne mieszanie i sezonowanie roztworu.

W ostatniej sekcji zbiornika magazynuje się roztwór. To właśnie po uzyskaniu odpowiedniego poziomu roztworu, we wspomnianym zbiorniku, rozpoczyna się automatyczne przygotowanie roztworu w poprzednich zbiornikach.

Dzięki sygnałowi elektrycznemu o wartości 4 ÷ 20 mA, który nadawany jest z przepływomierza wody pierwszego zbiornika, dozowany jesy sproszkowany flokulant. Sygnał trafia do falownika sterującego podajnik ślimakowy. W momencie, w którym ustaje przepływ wody, wyłącza się także wspomniany podajnik ślimakowy. Aby uzyskać nastawione stężenie, w urządzeniu następuje proces rozcieńczania roztworu (po wznowieniu przepływu wody).

W przypadku gdy dochodzi do znaczących skoków ilości dostarczanej wody, system kontrolny maszyny, zapewnia stałe stężenie roztworu. W przypadku gdy w zbiorniku ślimakowym zabraknie proszku, to właśnie odpowiedni czujnik automatycznie wyłączy urządzenie. Gdy uzupełniony zostanie poziom flokulanta nastąpi wznowienie pracy urządzenia.

 

                 Schemat działania - Trzykomorowa stacja typu VX-CHH3LX-DA

 

                   Schemat działania stacji typu VX-CHH3LX

 

 

Wymiary typowe urządzenia (m) Ciężar (kg)
długość szerokość wysokość 495
2,0 1,2 1,8
BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl