BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT

Dmuchawy promieniowe marki Mapro

Dmuchawy promieniowe MCF500 do biogazu i gazu ziemnego

 

ZASADY DZIAŁANIA:

Dmuchawy promieniowe typu MCF 500 wykonane są z:

– kanału wlotowego przenoszenia zasysanego gazu na wlocie do wirnika, który jest współosiowy z wałem;
– zamkniętego wirnika z osiowym wlotem przepływu i promieniowym wyjściem przepływu;
​- pierścieniowej komory wirnika z wyjściem stycznym.

 

Podczas obrotów wirnika,  łopatki odśrodkowe dają nacisk do zasysanego gazu, który jest wypychany na zewnątrz do pierścieniowej komory wirnika. Zwoje zbierają gaz dostarczając go do stycznej części nosowej. Kompresja zachodzi poprzez przyrost energii kinetycznej, nadawanej gazowi przez łopatki wirnika, a następnie przekształcenie energii kinetycznej w ciśnienie statyczne w spiralnej komorze wirnika.

 

 

KORZYŚCI:

Brak kontaktu części obrotowych z obudową, podczas pracy. Dlatego też nie ma tarcia podczas tej operacji a wewnętrzne smarowanie nie jest konieczne. Gaz poruszający się w maszynie pozostaje czysty i całkowicie bez oleju.

Pozostałe główne zalety korzystania z dmuchaw promieniowych to:

 •  łatwa instalacja
 •  niski poziom hałasu
 •  brak wibracji
 •  brak pulsacji przepływu gazu oraz jego wzrostu
 •  minimalna konserwacja

W przypadku mieszanin gazów palnych, jak biogazu oraz gazu ziemnego, Mapro wybrało, specyficzną technologię produkcji, używaną w dmuchawach odśrodkowych typu MCF500 ze znakiem handlowym.

Dmuchawy promieniowe Mapro mogą być używane do ekstrakcji lub kompresji gazów palnych, takich jak biologiczne lub naturalne gazy, zaprojektowane tak, aby wchodzić w urządzenia grupy II, określone przez Dyrektywę 94/9/EC (ATEX), Kategoria 2, zarówno dla otaczających warunków przestrzennych i dla wewnętrznych części maszyn.

 

Dmuchawy te, są dmuchawami gazoszczelnymi z następujących powodów konstrukcyjnych:

• obudowa z lanego aluminium, wirniki z odpornego stopu aluminium w wykonaniu beziskrowym z doszczelnieniem łopatek, obudowa łożyska wykonana z żeliwa a wał ze stali węglowej.
• obudowa impregnowana próżniowo (Loctite);
• połówki obudowy zamknięte;
•  uszczelnienie wału przez specjalne uszczelki, które nie wymagają smarowania;

 

Dmuchawy promieniowe są zazwyczaj połączone z silnikiem elektrycznym za pośrednictwem przekładni pasowej a zabezpieczenie napędu jest wykonane z materiału beziskrowego.

Oferujemy także maszyny w połączeniu z silnikiem elektrycznym, poprzez wał sprzęgła elastycznego i dmuchaw promieniowych, produkowanych w tak zwanej wersji  “zwartej”.

Jeśli obszar otaczający sprzęt jest klasyfikowany jako strefa 1, to silniki elektryczne są ognioodporne, wyposażone w rodzaj ochrony “d” z oznakowaniem specjalnym Ex II 2G, dodatkowo oznakowane Ex-d IIB T3.

Jeśli obszar otaczający sprzęt jest klasyfikowany jako strefa 2, gdzie, do grupy II, kategoria 3 urządzenia są klasyfikowane, maszyna może być wyposażona w rodzaj ochrony “n” silnik beziskrowy, z oznakowaniem specjalnym Ex II 3G dodatkowo oznakowany Ex nA II T3.

 

                                                                                  Zakres pracy dmuchawy MCF 500 dla biogazu: Zakres pracy, wskazany w tabeli, odnosi się do biogazu w określonej wadze 1,14 kg/Nm3; zakładane ciśnienie ssania 1013 mbar abs. i temperaturę powietrza na wlocie 35°C. Krzywe wydajności “natężenie przepływu – ciśnienia na wylocie”, pokazane są w zakresie pracy, jako przykład tylko przy stałych obrotach. Na krzywych wydajności przy dolnych i górnych prędkościach obrotów są pokazane informacje, niektóre wartości mocy silnika i poziomu hałasu maszyny. Moce silników pokazane na krzywej przy 2950 rpm, są przeznaczone do dmuchaw promieniowych w tak zwanej wersji “zwartej”; pokazane na krzywej przy 5800rpm są przeznaczone dla dmuchaw w połączeniu z silnikami elektrycznymi poprzez napędy pasowe. Poziom hałasu jest pomyślany jako poziom ciśnienia akustycznego (SPL), mierzony w wolnym polu, zgodnie ze standardem EN ISO 2151.

Wymiary dmuchawy promieniowej w wersji z przekładnią pasową

Wymiary dmuchawy promieniowej w wersji z przekładnią pasową (2)

Najczęstsze obszary zastosowania:

 • Ekstrakcja biogazu w gazometrze, gazu ziemnego z rurociągu lub gazometrze i palnika
 • Zbiornik lub zakład odzysku gazu na pochodnię lub palnik; przesyłka gazu na duże odległości w biogazowni ach budowanych w stacjach ościennych.

Typowa krzywa “przepływu – ciśnienia”, raczej płaska przy stałych obrotach i braku wzrostu w przypadku zmniejszenia przepływu gazu, czyni dmuchawę promieniową Mapro idealnym urządzeniem do wszystkich zastosowań, w których może się zmieniać zakres przepływu gazu. W rzeczywistości, jako krzywa „przepływu – ciśnienia” jest ona dość płaska w dużym zakresie pracy, dmuchawa może reagować natychmiast i bezpiecznie na zmiany przepływu.

 

Akcesoria:

Pełna gama akcesoriów jest dostępna, w tym:

 • Filtry gazoszczelne,
 • Kołnierze ze stali nierdzewnej z elastycznym połączeniem do dmuchawy,
 • Zawory zwrotne,
 • Wskaźniki ciśnienia i termometry,
 • Przeciwwybuchowe wskaźniki ciśnienia i temperatury,
 • Iskrobezpieczne przetworniki ciśnienia i temperatury,
 • Zawory odcinające – ręczne i automatyczne,
 • Obudowy akustyczne

 

DMUCHAWY PROMIENIOWE MCF500 DO POWIETRZA:

Dmuchawy promieniowe MCF500 mogą być również dostarczane do sprężania lub zaciągania powietrza. W takim przypadku, jego konstrukcja jest uproszczona, a obudowa nie jest gazoszczelna. Dmuchawy MCF500, do transportu powietrza, są również wykonane zgodnie z wymaganiami dyrektywy 94/9 / WE (ATEX) dla stref 1 i 2, 21 i 22.

                                                                     Zakres pracy dmuchawy MCF 500 do powietrza na nadciśnienie:

 Zakres pracy dmuchawy MCF 500 do powietrza na nadciśnienie

                                                                       Zakres pracy dmuchawy MCF 500 do powietrza na podciśnienie:
Zakres pracy dmuchawy MCF 500 do powietrza na podciśnienie

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl