BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
BlowTech | Dmuchawy | 71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Agregaty dmuchaw roots’ do gazów

Dmuchawy do gazów są przeznaczone do zasysania, sprężania i transportu łatwopalnych, wybuchowych i żrących gazów. Spełniają wymagania dyrektywy UE 94/9/WE – strefa ATEX.

 

 

                                                                                                           PARAMETRY PRACY:

                                                                                                     ciśnienie pracy:      
                                                                                                     – nadciśnienie         ΔP = 0 – 100 kPa
                                                                                                     – małe podciśnienie ΔP = 0 do -40 kPa wzgl.(wersja podst.)
                                                                                                     – duże podciśnienie ΔP =-40 do -80 kPa wzgl. (z intercoolerem)    
                                                                                                    przepływ       Q = 20-20 000 m3/h
                                                                                                    moc silnika               P1 = 0,25 – 500 kW
                                                                                                    przyłącze                 DN = 50 – 500

 

 

Budowa dmuchawy odporna jest na wewnętrzną eksplozję i nie pozwoli jej się rozprzestrzenić na zewnątrz.

Urządzenia są wyposażone w funkcje bezpieczeństwa i odpowiednie elementy pomiarowe do mierzenia i monitorowania parametrów pracy. W połączeniu z odpowiednim systemem sterowania, te urządzenia mogą pracować w trybie automatycznym ze zdalną transmisją danych.

 

 ZASTOSOWANIA:

–    kopalniane stacje wyciągu spalin
–    zwiększanie ciśnienia suchego amoniaku
–    transport gazu koksowniczego
–    wyciąg biogazu i gazu wysypiskowego
–    wypełnienie jednostek kogeneracji
–    zwiększenie ciśnienia propylenu
–    parowniki
–    przenośne stacje wyciągowe
–    autonomiczne jednostki kontenerowe

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl